Bize Ulaşın

İçinde bulunduğumuz çevreyi korumak, sahip çıkmak ve tüm canlılara ve gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı bırakmak adına, CAN OTOMOTİV üst yönetimi ve çalışanları olarak;

 • Bütün ulusal ve uluslararası yasal gereklilikler ve düzenlemelere uymayı,
   
 • Çevre yönetim sistemi kurarak risk temelli yaklaşım çerçevesinde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
   
 • Ürün tasarımı ve geliştirmelerinden, üretimine ve son kullanıcı ile buluşması ve ömrünü tamamlamasından sonraki süreçler de dahil olmak üzere, ürünün bütün yaşam döngüsünde çevresel zararın önlenmesi veya asgari düzeye indirilmesi,
   
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için kullandığımız doğal kaynakların tüketimini, verimli çalışma yöntemleriyle birlikte her türlü özeni göstererek azaltmayı,
   
 • Bütün atıkların ve kirliliğin öncelikle kaynağında önlenmesi, azaltılmasını ve ayrıştırılmasını,
   
 • Çalışanlarımızın bilinç düzeylerinin yüksek tutulması ile birlikte, kendilerinin de sistemin sürdürülmesi ve iyileştirilmesine katkı sağlamalarını,
   
 • Çevre yönetim sistemimizle uyumlu hedefler koymayı ve hedeflerimiz doğrultusunda performansımızı gözden geçirmeyi,
   
 • Sistemin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli organizasyonun sağlanması ve kaynakların ayrılmasını, görev ve sorumluluk olarak kabul ve taahhüt ederiz.
'' Seyahatlerinizden keyif almanın akıllı yolu ''
Köklü geçmişinden aldığı güç ve yenilikçilik anlayışı ile CAN AUTO, kalite standardını sürekli yükselten ve tüketicilerine en uygun ürünler sunan bir marka olma sorumluluğuyla hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.