Bize Ulaşın

CAN OTOMOTİV, çalışmalarının tümünde insanı en değerli varlık olarak kabul etmekte, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak, her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir;

 • Çalışma ortamından kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler alınmakta; eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile konuya olan farkındalıkları arttırılmaktadır.
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.
   
 • Güvenli çalışmak, CAN OTOMOTİV bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle, Can Otomotiv, tüm çalışanlarından güvenli çalışmalarını istemektedir.
   
 • Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve mühendislik değişimlerden kaynaklanan riskler belirlenip değerlendirilmekte, yapılan çalışmalarla bu riskler elimine edilmekte ve/veya kabul edilebilir seviyeye getirilmektedir.
   
 • Ürünlerin tasarım aşamasından tüketim sürecine kadar; kullanılan tüm hammadde, ambalaj malzemeleri, makine, ekipmanlar ve promosyon malzemeleri, fiziksel tehlikeleri açısından değerlendirilmekte ve bir onay prosesinden geçirilmektedir.
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları oluşturularak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri ortaya çıkarılmakta ve sürekli iyileştirme için hedefler belirlenmektedir.
   
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, Temel Performans Göstergelerinin ölçümü ve raporlaması yapılmaktadır.
   
 • Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenmekte ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
   
 • Faaliyet alanlarımızda bulunan tüm çalışanlarımıza, müteahhit ve ziyaretçilerimize bilgilendirme ve eğitim programları aracılığıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinlikler kazandırılmakta, kişisel farkındalıklarını artırmaları sağlanmaktadır.
   
 • Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılmakta, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanmaktadır.
'' Seyahatlerinizden keyif almanın akıllı yolu ''
Köklü geçmişinden aldığı güç ve yenilikçilik anlayışı ile CAN AUTO, kalite standardını sürekli yükselten ve tüketicilerine en uygun ürünler sunan bir marka olma sorumluluğuyla hayatı kolaylaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.